PoëziealbumgedichtenEen dichter ben ik niet

'k Ben geen dichter van geboorte
Rijmen kan ik evenmin
Om een ander na te praten
Daarin heb ik minder zin
Daarom van mij geen vers of lied
Alleen de wens vergeet mij niet.

Dagen van de week

Zondag liep ik in de pas
Maandag was ik aan de was
Dinsdag viel ik in een plas
Woensdag maaide ik het gras
Donderdag dronk ik een glas
Vrijdag zat ik in de klas
Zaterdag zocht ik mijn tas

Maar vandaag is het de dag
Dat ik voor jou schrijven mag!

Goedemorgen maandag

Goedemorgen maandag
Hoe gaat het met dinsdag?
Doe de groeten aan woensdag
en zeg tegen donderdag,
dat ik vrijdag,
met de trein van zaterdag,
zondag kom logeren

Gij vraagt mij

Gij vraagt mij of ik op dit blad
een mooie vers wil schenken,
omdat ge bij het zien daarvan
aan mij zoudt kunnen denken.
'k Vervul je wens zoals je ziet,
maar gaarne zou ik weten,
of gij ook zonder verzenboek
aan mij zoudt kunnen denken

Een poesje uit Drente

Een poesje uit Drente
liet zijn staartje permanenten
Een muisje die het zag,
schoot in de lach

Twee heldere oogjes

Twee heldere oogjes,
Een hartje van goud,
Een zuiver geweten,
Zorg dat je dat houdt.
Wees lief en wees aardig
Dat maakt je bemind,
Want iedereen houdt
Van een vriendelijk kind

Begin de dag met een dansje

Begin de dag met een dansje
Begin de dag met een lach
Wie vrolijk kijkt in de morgen
Die lacht de hele dag

Ben je boos

Ben je boos
Pluk een roos
Zet die op je hoed
Dan is het morgen weer goed

Ik lag in mijn tuintje

Ik lag in mijn tuintje en sliep
Toen kwam er een engel die riep:
......wil je ontwaken, om voor .......
een versje te maken.

Rozen verwelken

Rozen verwelken,
schepen vergaan,
maar onze vriendschap
blijft altijd bestaan.

Tip, tap, top

Tip, tap, top
..... houdt van drop

Vergeet-mij-niet

Voor jou een gouden zonnetje.
Voor jou een zilveren maan.
Voor jou een weg met rozen
Waarop je voetjes gaan.
Voor jou een hand vol sterren.
Voor jou het schoonste lied.
Voor jou het liefste bloempje:
Het heet.....Vergeet-mij-niet!